Bolina is now an Ecocoast company Ecocoast

Langste Bolina-barrière voor plasticvanger DEME te Temse

Langste Bolina-barrière voor plasticvanger DEME te Temse
20th feb 2021
| bolina-admin |

LANGSTE BOLINA-BARRIERE VOOR PLASTICVANGER DEME TE TEMSE

In 2018 werd door De Vlaamse Waterweg een innovatieve opdracht uitgeschreven voor het ontwikkelen en plaatsen van plasticvangers voor drijvend en zwevend vuil op 10 locaties op verschillende waterlopen in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg keurde het innovatieve ontwerp van DEME op de Schelde ter hoogte van de Temsebrug goed in 2019.

De bijzondere locatie met getijdewerking tot 6m, wisselende stroomrichtingen en watersnelheden van 2m/s op een drukke scheepvaartroute in combinatie met het doordachte ontwerp, de volledig autonome werking van de plasticvanger en een bijkomende remote 3D Virtual-Reality-bediening hebben hierbij ongetwijfeld de doorslag gegeven.

Vanaf de eerste ontwerpfase werden door DEME de beproefde drijfvuilbarrières van Bolina in het ontwerp geïntegreerd. De 2 reuzenarmen zouden een trechter vormen en het drijfvuil richting plasticvanger leiden om er “gevangen” te worden en vervolgens door middel van een vuilcontainer en een autonoom vaartuig afgevoerd te worden.

Omwille van de extreme getijdewerking werden aan het begin van de barrières D-500-paaldrijvers van Bolina voorzien, die 4 keer per dag het volledige hoogteverschil van 6m moeten volgen. Maar ook ter hoogte van het ponton, de “plastic collector”, werd voor de connectie tussen de Bolina drijfvuilbarrières en de DEME vuilvanger een speciaal “axehead” rolsysteem ontworpen. Het nieuwe rolsysteem moet de vrije beweging toelaten tussen het vuilscherm en het ponton bij sterke golfslag en getijdewerking, zonder plastics of drijfvuil te verliezen.

In het voorjaar van 2020 werd de assemblage van de 2 Bolina drijfvuilbarrières op het jaagpad voorbereid. Beide vuilschermen zijn uit 1 volledige lengte opgebouwd, zonder tussenstukken of andere aansluitingen, om een maximale treksterkte te behouden in deze bijzondere omstandigheden. De noordelijke barrière heeft een lengte van 103m en zo werd de zuidelijke boom – de langste Bolina drijfvuilbarrière ooit – uit één stuk van 175m in maart geassembleerd.

Omwille van Covid-19 was het echter wachten tot juli vooraleer de daadwerkelijke installatie op de Schelde mogelijk was.

De plasticvanger is 24/7 operationeel en wordt via camera’s continu gemonitord. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Afdeling Bos en Natuur en natuurlijk De Vlaamse Waterweg, zal het verzamelde drijfvuil een jaar lang gewogen en gesorteerd worden om een beeld te krijgen van het type drijfvuil. Is het van natuurlijke of menselijke oorsprong? Maar ook factoren als hoeveelheid, deeltjesgrootte, de periodes en wat met de vissen,… worden allemaal onder de loop genomen.

Film DEME: https://youtu.be/Q5qiHIqUQlk

Geïnteresseerd om meer te weten? Surf naar www.bolinabooms.com/nl/contact-nl en neem contact op met ons!

Langste Bolina-barrière voor plasticvanger DEME te Temse