Bolina to teraz firma Ecocoast

Ecocoast

Bolina Permanent Debris Booms

Stałe bariery do zbierania zanieczyszczeń

Stała instalacja do zbierania zanieczyszczeń na wodzie.

Stałe bariery Bolina do zbierania zanieczyszczeń (gama PDB) - oryginalne pływające bariery z gładką, całkowicie zlicowaną powierzchnią czoła bariery do automatycznego gromadzenia zanieczyszczeń - mogą być instalowane na stałe w celu zbierania przedmiotów niesionych z nurtem rzeki, takich jak beczki, kłody, drzewa, trzcina wodna, rzęsa wodna itp. do obszaru gromadzenia, gdzie materiał można łatwo wydobyć w celu recyklingu.

W czasie odławiania zebranego materiału łodzie robocze mogą bez szkody ocierać się o bariery do usuwania zanieczyszczeń. Pozwala to uniknąć konieczności powolnego "podbierania" zanieczyszczeń oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia pływaków, jak w przypadku konwencjonalnych stałych barier do zbierania zanieczyszczeń.

Bariery tego typu są zazwyczaj dostarczane z kompensatorem rolkowym, umożliwiającym dopasowanie instalacji do zmiennych poziomów wody.

Oryginalne stałe bariery Bolina do usuwania zanieczyszczeń, zainstalowane po raz pierwszy w 2001 roku, nadal znajdują się w użyciu. Ostatnio zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy najdłuższą barierę rzeczną, która działa obecnie w Europie..

Pobierz katalog i kartę produktu z poniższych specyfikacji, lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

Specyfikacje

Product:Permanent Debris Booms (PDB)
Models:PDB400 / PDB600
Applications:They are used to control the flow of debris and pollution and are frequently used to protect critical infrastructure.

  • Gładka, równa powierzchnia frontu bariery sprawia, że ma ona zdolność samo oczyszczania, jeśli tylko zostanie zainstalowana pod odpowiednim kątem do nurtu, co umożliwi łatwe zbieranie zanieczyszczeń w dogodnym miejscu lub kierowanie ich z dala od śluz lub wlotów, a w efekcie zapobiegnie ich zablokowaniu.
  • Gładka równa powierzchnia frontu kurtyny, wysoce odporna na przetarcia, uszkodzenia mechaniczne i uderzenia, zapobiega "przyklejaniu się" zanieczyszczeń. Pływaki wypornościowe mocowane są za barierą po stronie kurtyny w dole nurtu i zapewniają maksymalną ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami.
  • Te bariery pływające mają prostą konstrukcję i dostarczane są w długościach odpowiadających dokładnie potrzebom klienta.